Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Ny bog om Skovlunde Flyveplads

Ballerup Historiske Forening har udgivet en ny bog om Skovlunde Flyveplads. Bogen er skrevet af Svend Jørgen Jensen og Henning Petersen, der begge er medlemmer af foreningens bestyrelse. Bogen er blevet udsendt som nytårsgave til foreningens medlemmer. Den kan desuden købes i museumsbutikken på Ballerup Museum. Læs mere om bogen under menupunktet Udgivelser.

Irma i Måløv

På hjemmesidens banner kan du se fotografier af Irma-forretningen i Måløv. Hver gang, du lukker siden op eller klikker på et menupunkt, dukker der nye billeder frem. Irma-forretningen lå der, hvor Netto ligger i dag. Billederne er taget af Svend Brandt Jensen lige før Irma lukkede, formentlig først i 90'erne.

Byhornet på hjemmesiden

I 1972 blev det første nummer af foreningens blad Byhornet udsendt. Derfor kunne vi i 2022 fejre bladets 50 års jubilæum. I den anledning har bestyrelsen besluttet at lægge de 49 første årgange af bladet på foreningens hjemmeside.

Klik menupunktet Byhornet/Gamle Byhorn og skriv et søgeord, hvis du vil læse artikler i ældre numre af Byhornet.