Byhornet

Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold og holder dig opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret med historiske fotos. Det aktuelle blad kan købes i museumsbutikken.

Gamle Byhorn

Du kan her finde de gamle artikler i Byhornet fra 1972 til 2020.
Du kan skrive ord fra artiklens titel, navn på artiklens forfatter eller udgivelsesår.
Du kan også skrive et søgeord.
Skriv til os, hvis du savner et søgeord.
Byhornets juninummer

Byhornets juni-nummer er fyldt med interessante billeder og spændende artikler. Charlotte Holm Hansen fortæller om bageren på Måløv Hovedgade, og Jørgen G. Hoff skriver om Holmegård og dens ejer Bendt Jensen, der kom til at betyde meget for artiklens forfatter. Du kan også læse historien om Ballerup Elektriske Hegn, der blev afprøvet på gården, og du kan se referatet fra generalforsasamlingen og foreningens nye vedtægter 2024. Endelig har museumsleder Mette Jensen skrevet om Ballerup Museums aktiviteter.

Det første nummer

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Fra 1946 til 1975 udsendte foreningen hvert år et årshæfte. Men efter, at foreningen i 1969 havde fået overdraget Lindbjerggård i Pederstrup til foreningens samlinger af Ballerup-Måløv kommunalbestyrelse, opstod behovet for at kunne udsende oplysninger og meddelelser til medlemmerne oftere, end det kunne lade sig gøre i et årsskrift. Bestyrelsen besluttede derfor at udgive et medlemsblad, der kunne udsendes til medlemmerne flere gange om året, og det første nummer udkom i 1972.

I landsbyfællesskabets tid sammenkaldtes gårdmændene til bystævne med et byhorn, som oldermanden gik rundt i landsbyen og blæste i, og byhornet var symbolet på det gamle fællesskab. På museet opbevares en stor samling byhorn fra landsbyerne i området. Det var derfor naturligt, at bestyrelsen valgte dette navn til foreningens blad.

Poul Riis Svendsen tegnede et byhorn til forsiden af det første nummer.

Byhornets læsere opfordres til at skrive indlæg eller artikler med lokalhistorisk indhold til bladet.