Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Skovlunde 775 år

Den ældst kendte omtale af Skovlunde i de skriftlige kilder er i et gavebrev, hvori Asmund Svendsen den 11. november 1249 skænker Æbelholt Kloster to gårde i landsbyen som sjælegave for sine forældre, sin hustru og sig selv. Derfor har en række personer, institutioner og forretninger i Skovlunde planer om at fejre begivenheden i november måned i år. På hjemmesidens banner kan du se fotografier fra Skovlunde. Hver gang du lukker siden op eller klikker på et menupunkt, dukker der nye billeder frem. Du kan se flere fotos fra Skovlunde i hjemmesidens fotoarkiv.

Byhornet på hjemmesiden

I 1972 blev det første nummer af foreningens blad Byhornet udsendt. Derfor kunne vi i 2022 fejre bladets 50 års jubilæum. I den anledning har vi lagt de 51 første årgange af bladet på foreningens hjemmeside. Klik på menupunktet Byhornet/Gamle Byhorn og skriv et søgeord, hvis du vil læse artikler i ældre numre af Byhornet.