Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Bannerfotos

På hjemmesidens banner kan du se fotografier fra Lystoftegård i Skovlunde. Hver gang, du lukker siden op eller klikker på et menupunkt, dukker der nye billeder frem. I Byhornets novembernummer kan du læse en artikel om gården og dens beboere.

Byhornet på hjemmesiden

I 1972 blev det første nummer af foreningens blad Byhornet udsendt. Derfor kan vi til næste år fejre bladets 50 års fødselsdag/jubilæum. I den anledning har bestyrelsen besluttet at lægge de 49 første årgange af bladet på foreningens hjemmeside.

Sådan gør du, hvis du vil læse artikler i ældre numre af Byhornet:

Klik på menupunktet Byhornet i forsidens venstre side.

Nederst på siden finder du en søgefunktion, hvor du kan skrive navnet på artiklens forfatter, ord fra artiklens titel eller udgivelsesår

Klik på Send forespørgsel.

Klik på den ønskede artikel.

Det nummer, som artiklen står i, bliver åbnet som pdf-fil.

Du kan nu læse artiklen på skærmen eller printe den ud.

God læselyst og god fornøjelse!