Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Bannerfotos

I det seneste nummer af Ballerup Historiske Forenings blad Byhornet, der er udkommet november 2020, har Jørgen Burchardt skrevet en artikel om etableringen og udviklingen af Industriparken, der ligger mellem Skovlunde og Ballerup. I den anledning viser vi i banneret her på hjemmesiden en række fotos, som bladets redaktør Svend Jørgen Jensen har taget af området som det ser ud i dag. Flere af de ældre industribygninger eksisterer stadig, mens nogle firmaer har bygget nye, moderne domiciler. Fotografierne er taget den 26. oktober 2020. Hver gang, du lukker siden op eller klikker på et menupunkt, dukker der nye billeder frem.

Udsættelse af erindringstræf nr. 7 onsdag den 4. november 2020

På grund af coronasituationen har Ballerup Historiske Forenings bestyrelse endnu engang besluttet, at vi udsætter vores erindringstræf nr. 7 onsdag den 4. november 2020. Efter at sundhedsmyndighederne har meldt ud, at forsamlingsforbuddet gælder for arrangementer, hvor der er flere end 50 personer til stede, og at de anbefaler, at man skal forsøge at begrænse den sociale omgang med andre, mener foreningens bestyrelse ikke, at det er forsvarligt at afholde erindringstræffet. Vi har ikke planlagt næste møde endnu, for vi vil afvente tiden og vil holde øje med, hvad sundhedsmyndighederne melder ud. Vi håber, at vi kan mødes i foråret 2021. Når vi har en ny dato vil vi sende invitation ud til det næste træf via Byhornet og til alle dem, som er på vores mailliste. Hvis I vil have en personlig invitation, kan I sende jeres mailadresse til undertegnede.

Hanne Nygaard

hanne.newgaard@gmail.com

Julegave

Sammen med Byhornets novembernummer modtager Ballerup Historiske Forenings medlemmer en julegave: tre postkort med smukke vintermotiver fra Pederstrup udført af den lokale kunstner Kjeld Johansen.