Velkommen til Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening

Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936. Foreningen tog initiativ til oprettelsen af et egnsmuseum, som den i en lang årrække drev ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I dag bliver Ballerup Museum drevet som en selvstyrende fond, og Ballerup Historiske Forening fungerer som museets venneforening. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder i museumsfondens bestyrelse, og foreningen og museet samarbejder løbende om formidlingsaktiviteter.

Foreningens formål er at virke for at udbrede kendskab til områdets arkæologiske, historiske, topografiske og kulturelle forhold samt støtte bestræbelser for oprettelse og bevarelse af de i området værende kulturminder. Formålet søges fremmet ved udgivelse af bladet Byhornet samt afholdelse af erindringstræf, foredrag og udstillinger. Foreningen står desuden for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.

Hop til Ballerup Museums hjemmeside

Kongens jagtgilde

Efterårets store satsning på Ballerup Museum er temaet "Kongens jagtgilde". Gennem forskellige formidlingsformer fortæller museet historien om kongens jagter i Hareskoven og hans jagtgård i 1500-tallets Ballerup.

Indtil fredag den 20. december kan man i Skomagerhuset se udstillingen »Kongens jagtgilde«. Gennem et veldækket og stemningsfuldt skuebord fortæller udstillingen om kongens jagt, mad, spisevaner, selviscenesættelse og forskel mellem bonde og adel i renæssancen.

Til årets høstmarked i Pederstrup søndag den 1. september var temaet også kongens jagt. Som en del af markedet havde museet sammen med Skoletjenesten Pederstrup inviteret til kongens jagt på plænerne bag Ryttergården. Her kunne man få fornemmelsen af, hvordan det foregik, når kongen var på jagt i Hareskoven og holdt gilde på jagtgården i Ballerup.

Museet havde hyret fire adelsmænd fra Skuespilskompagniet. De holdt fægteskole og agerede på pladsen hele dagen. Man kunne også opleve en falkonér, renæssancedans, jagtopvisning og et forrygende hesteshow. Skoletjenesten lavede mad over bål, og i »Kongens Kro« i Ryttergårdens stuehus solgte frivillige fra Ballerup Historiske Forening blandt andet historiske øl samt pølser og friskskåret skinke. Du kan se billeder fra høstmarkedet i banneret øverst på denne side, og du kan se flere billeder her .

I løbet af efterårssæsonen planlægger museet flere aktiviteter inden for temaet "Kongens jagtgilde". Søndag den 17. november arrangerer museet og Ballerup Historiske Forening således en koncert med orkestret Danske Horn, der spiller på gamle instrumenter. Se mere under menupunktet "Arrangementer" her på siden.

Foto: Marie Jensen.

Byhornet

Det seneste nummer af foreningens blad Byhornet er udkommet september 2019. Her kan du blandt andet læse om kongens jagthus i Ballerup, mejeristen fra Måløv og gamle folkeminder. Du kan også se billeder fra årets høstmarked.

Krigsbarn i Skovlunde

Ballerup Historiske Forening har taget initiativ til at få produceret en kortfilm, som fortæller om Skovlunde under besættelsen. Filmen, der varer 36 minutter, er produceret af Gladsaxe Film og Video Klub.

I filmen beretter tidligere skoleinspektør Gerd Belhage om, hvordan det var at være krigsbarn i Skovlunde 1940-1945. Hun fortæller blandt andet om plejebroderen Martin, som hendes forældre tog til sig under krigen, fordi hans mor og far var nødt til at gå under jorden.

Filmen kan købes i museumsbutikken. Pris 75 kr. (Foto: Leif Gredsted).

Æresmedlem

Ballerup Historiske Forenings bestyrelse har udnævnt kunstneren Kjeld Johansen til æresmedlem af foreningen. Kjeld Johansen har blandt andet tegnet til foreningens blad Byhornet, siden det første nummer udkom i 1972. (Foto: Erling Lykke Jeppesen).